Tanzania

 • 1954!

  Antogs Anna Thunberg som missionär till dåvarande Tanganyika numera Tanzania.

 • 1977!

  reste även Anna-Maria Persson till samma plats och var där fram till 1997.

 • 1963

  reste Nimrid Edvinsson till Tanzania och var verksam där i drygt 40 år

 • 7654km

  är avståndet mellan Edsbyn och Tanzania.

 • Aktuellt

  HälsoCentret i Biharu, västra Tanzania

  Mycket har hänt sedan Cretus kommit tillbaka från läkarutbildningen för snart 3 år sedan (2017). Han har gjort många operationer under denna tid. På ett fantastiskt sätt har han klarat av detta. Hans utbildning och kompetens betyder mycket för diagnoser och behandlingar av gravida kvinnor, barn och patienter med olika sjukdomar. Personal i olika yrkesgrupper finns som också gör ett bra jobb. De är dock inte många när man ser med svenska ögon.

  Under de här 3 åren har några hus byggts om och renoverats för att anpassas till den sjukvård som ges idag. Nu finns en operationssal med biutrymmen, en liten vårdavdelning för operationspatienter, dusch och toalett. Många har räddats till livet pga Hälsocentret. Barnadödligheten har varit hög, men är lägre nu.

  2018 besökte Anna-Maria Persson och Eva-Lena Peterson (från Norrköping) hälsocentret. Under den tiden kom Pastorsparet Jacob och Sofia Axelsson med barn och några släktingar på besök.

  Personalen och församlingen i Biharu hälsar och tackar jättemycket för bidragen till Hälsocentret. ”Församlingen” har blivit flera församlingar och många kyrkor på ett stort distrikt.

  DelaMedDig

  En kassa finns för att hjälpa de allra mest utsatta med mediciner och behandling – bl.a. de med kroniska sjukdomar (sickelcell, astma, diabetes, epilepsi). De har inte ekonomi att köpa mediciner som de behöver dagligen. Föräldralösa barn, vars föräldrar avlidit i AIDS och andra sjukdomar, får hjälp med mediciner, skolgång etc.

  Tunduma och Mbozi, Tanzania

  Månatligt bidrag ges till pastor Gaspar Mizengo i Tunduma för missionsresor till Malawi tidigare även till Zambia (där arbetet nu är överlämnat) Församlingarna i Tunduma och Mbozi hjälper barn vars föräldrar dött i AIDS. De får hjälp med skoluniformer och skolavgifter och mat. Stöd och hjälp ges till för att möjliggöra för dem att bo kvar med sina far och mor föräldrar.

  Sedan församlingarna bildades i Biharu och Tunduma områdena har en väckelse pågått under alla år.

  Historik

  Anna Thunberg antogs som missionär 1954. Anna åkte ut till dåvarande Tanganyika numera Tanzania. Hon arbetade där i perioder fram till 1997. Till samma plats reste även Anna-Maria Persson år 1977 och var där fram till 1997. Ett stort Guds verk växer fram i dessa trakter. Församlingar bildas och många kyrkor har byggts. Idag ger vi ekonomiskt stöd till Biharu hälsocenter där Anna-Maria verkade som sjuksköterska / barnmorska. 1963 reste Nimrid Edvinsson till Tanzania och var verksam där i drygt 40 år fram till sin pension. Flera församlingar har bildats och många kyrkor har byggts.

  1. Before
  2. After

Bilder från Tanzania

Se fler bilder i vårt galleri