Vår historia

Låt oss minnas gårdagen, lära av den, drömma om framtiden, men leva och verka idag.

 1. Before
 2. After
 • Vår Historia


  Församlingen grundades redan 1887 under namnet ”Sällskapets Sanningens Vänner”. Den ombildades 1923 och kom då att tillhöra Pingströrelsen.

  I början av 1900-talet växte den svenska pingströrelsen fram. På plats efter plats bildades nya församlingar. Det var framför allt förkunnelsen om den helige Ande och om den fria lokala församlingen, som blev en orsak till förnyelse och församlingsbildande. Ovanåkersbygden är en genuin väckelsebygd och de olika församlingarna har här genom åren haft stor framgång. Också den framväxande pingströrelsen fick ett starkt insteg i bygden. Den dåvarande fribaptistförsamlingen med sin pastor Oscar Andersson, öppnade för pingströrelsen. Tage Sjöberg tjänade som evangelist och blev även han ett redskap för denna väckelse. Fribaptistsamfundet reagerade med oro på situationen i Edsbyn och efter ett tag blev det en brytning.

 •  

  pinkan

Pingstkyrkan grundas

 • Pingstkyrkan grundas

  • Grundades 1923
  • Samgående med Sion 1980

  Den första januari 1923 beslöt församlingen använda segertoner och den 28 juni samma år utträdde man ur samfundet. Församlingen bestod då av 75 medlemmar och man antog namnet Betelförsamlingen. Församlingen upplevde under de första åren en stark tillväxt. Efter 30 år var medlemsantalet 353. Arbetet hade upptagits på en mängd platser och flera kapell hade byggts. En av orsakerna till den starka tillväxten var säkert den starka förankringen i verksamheten ute i byarna runt om i Edsbyn. I samband med en revidering av stadgarna 1944 ändrade Betelförsamlingen namn till Filadelfiaförsamlingen.

  1. Before
  2. After

Sion

 • Sion

  Sionförsamlingen Ullungsfors bildades också 1923. 43 personer begärde utträde ur Elim Kyan och den 7 januari 1923 bildades den nya församlingen och redan året därpå byggdes Sionkapellet. Sion har genom åren haft en stark lekmannaprägel och kännetecknande har också varit starka väckelseperioder och ett stort missionsengagemang. Den 4 maj 1980 skedde ett samgående med huvuddelen av Sionförsamlingen i Ullungsfors och Filadelfiaförsamling. Vid samgående antogs namnet Edsbyns Pingstförsamling.