Japan

 • 1953

  Astrid Eriksson reste till Japan och stannade där i 30år

 • 1987

  reste Hugo och Mia Lindgren ut till Fuji och stannade där i 6 år

 • 1999

  Jörgen Kawanishi reste till Japan

 • 7975

  är avståndet mellan Sverige och Japan

Aktuellt

Fuji

Delunderhåll ges till missionär Jörgen Kawanishi med fru Atsuko och två barn i Fuji.

Jörgen arbetar i en församling där han predikar, undervisar, evangeliserar genom cafémöten och engelska kurser m.m. I Japan finns procentuellt få kristna, men fler och fler kommer till tro. Jörgen anlitas även som tolk i samband med konferenser och seminarier

Japan är ett viktigt missionsfält då antalet kristna är mycket få.

DSC05418

 

Historik

Astrid Eriksson blev 1945 avskild för uppdrag i Mongoliet. Oroligheter i landet gjorde att vistelsen där blev kort. 1953 reste hon ut till Japan som blev hennes hem i över 30 år. Astrid var med och bildade församlingen i Tsurumi, fortfarande har vi god kontakt med Pastor Kakuwa och Tsurumi församlingen
I Fuji var familjen Mia och Hugo Lindgren våra missionärer i 6 år från och med 1987.