Om Församlingen

  1. Before
  2. After
 • Edsbyns Pingstförsamling


  90 år en högst aktningsvärd ålder.
  Mycket hinner att hända under en sådan tidsperiod. Historien innehåller säkert både skugga, regn, blåst och underbara vindstilla solskensdagar med klarblå himmel. Ja, det mänskliga livet rymmer så mycket och det är många tankar och intryck som trängs om utrymmet. Men allt som sker ger oss nya erfarenheter och värdefulla insikter som kommer till nytta när vi ska möta nuet och framtiden.

Edsbyns Pingstförsamling är en vital 90 åring som lever ett innehållsrikt liv. Omständigheter och inre liv har skiftat. Samhället och församlingslivet ser inte likadant ut nu som det gjorde när församlingen föddes. Men Jesus, som är grunden, är densamme. Gud har lovat att i de sista dagarna utgjuta sin Ande över allt kött. De sista dagarna kanske kommer att bli tunga på många sätt men de kommer att innebära en väckelse, en andeutgjutelse som vi aldrig förr har skådat. Både vi och framtiden ligger i Guds trofasta händer och vi ska tillsammans med honom även gå den sista sträckan av vandringen.

Vår Vision

 • Det verkar alltid vara folk i kyrkan på diverse olika träffar och aktiviteter och det är mycket roligt att kyrkan blivit den samlingsplats som vi önskade. Vår vision med den senaste kyrkan var just att det skulle bli ett öppet och levande hus för alla åldrar, en mötesplats för alla bygdens människor. Visst har den visionen förverkligas på många sätt, mycket har blivit bättre än vi tänkt annat behöver vi kanske utveckla.

 • Församlingens grund

  Församlingens grund

  är tron och bibelordet. Gud är vår skapare och Jesus Kristus vår frälsare. Alla människor behöver uppleva frälsning och förlåtelse. Detta är möjligt därför att Jesus Kristus dog och uppstod för oss. Den som tror på Jesus får av nåd frälsning som gåva. Frälsningen innebär ett evigt liv och löfte om en himmel för oss människor.

  Församlingens målsättning

  Församlingens målsättning

  • Att vara en öppen och växande gemenskap. Här ska människor få möta Gud och uppleva livsförvandling och ett evigt liv.
  • Att vara en gemenskap där omsorgen om varandra prioriteras.
  • Att hjälpa den enskilde att växa som kristen och leva ett kristet liv.