Övrigt

 • Musik

  Sången och musiken har alltid varit viktig i församlingens verksamhet. Musikteam, solister och kören finns med till och från i våra gudstjänster

  • Smågrupper

   Den lilla gruppen betyder mycket för en fungerande omsorg och växande. Det är något församlingen anser. Medlemmar är uppdelade så att alla tillhör någon bönering även om man inte är aktiv. Böneringarna är geografiskt indelade och träffas en gång per månad. Det finns även cellgrupper i församlingen och där får man själv välja att var med. Cellgrupperna träffas oftast varannan vecka.

  • Utställningar

   Utställningar av konst och kultur som intresserar en bred allmänhet pågår regelbundet i caféet.
   Vernissage sker oftas i anslutning till söndagarnas kyrkkaffe.

  • Bönesamlingar

   Bön är en förutsättning för ett segerrikt kristet liv därför har vi bön varje tisdagkväll. Sista tisdagen i månaden har vi böneringar.

  • Fria Förskolan Framtiden

   De föreningsdrivna förskolorna Sunnanäng, Sparven och Noten har gått ihop. Från 1 januari 2009 är de tre avdelningarna den Fria Förskolan Framtiden och det är de tre församlingarna Salemkyrkan, Pingstkyrkan i Edsbyn och Centrumkyrkan i Alfta som äger Framtiden.

   forskolan_framtiden

  • Konserter

   Konserter och andra musikaliska arrangemang bereds stort utrymme. Kyrksalen har utrustas med en teknik och scen lämplig för denna typ av arrangemang.