• Gudstjänst

  har vi varje söndag med undervisning, sång och bön. Gemenskapen fortsätter efteråt med kyrkkaffe.

  Nästa Gudstjänst:

  january, 2020

  05jan11:00Gudstjänst, Jacob Axelsson, Vittnesbörd

  12jan11:00Gudstjänst med nattvard, Jacob Axelsson, Årsmöte

  18jan18:00Bön & lovsångsgudstjänst Owe Lindeskär, Missionskyrkan

  19jan11:00Gudstjänst med nattvard, ovanåkers kyrka, alla kyrkors bönevecka

  26jan11:00Gudstjänst, Jacob Axelsson, söndagsskolan/ACTare startar