• Gudstjänst

  har vi varje söndag med undervisning, sång och bön. Gemenskapen fortsätter efteråt med kyrkkaffe.

  Nästa Gudstjänst:

  january, 2019

  06jan11:00Gudstjänst med nattvard, Jacob Axelsson

  12jan18:00Kvällsmöte Daniel Alm, Smyrna kyrkan

  13jan11:00Missionsgudstjänst, Jacob Axelsson, AnnaMaria Persson

  20jan11:00Gudstjänst med nattvard, ovanåkers kyrka, alla kyrkors bönevecka

  27jan11:00Gudstjänst med nattvard, Jacob Axelsson