• Gudstjänst

  har vi varje söndag med undervisning, sång och bön. Gemenskapen fortsätter efteråt med kyrkkaffe.

  Nästa Gudstjänst:

  may, 2019

  05may17:00OBS! Tiden Gudstjänst, Jacob Axelsson, Celebrate

  12may11:00Gudstjänst med nattvard Hans Berbres, Sara Persson, Patrik Uhras

  19may11:00Gudstjänst, Söndagsskolans sommarfest

  26may11:00Konfirmationsgudstjänst, tillsammans med Smyrna, Salem, Missionskyrkan