• Gudstjänst

  har vi varje söndag med undervisning, sång och bön. Gemenskapen fortsätter efteråt med kyrkkaffe.

  Nästa Gudstjänst:

  september, 2021

  05sep11:00Gudstjänst med nattvard Höstupptakt, Jacob Axelsson

  12sep11:00Gudstjänst, Jacob Axelsson

  19sep11:00Gudstjänst, Jacob Axelsson

  26sep11:00Gudstjänst Linda Sjöberg