• Gudstjänst

  har vi varje söndag med undervisning, sång och bön. Gemenskapen fortsätter efteråt med kyrkkaffe.

  Nästa Gudstjänst:

  september, 2019

  01sep11:00Gudstjänst, Jacob Axelsson

  08sep11:00Gudstjänst med nattvard, Jacob Axelsson

  15sep11:00Gudstjänst Oliver Sundström

  21sep13:00Seminarium Psaltaren, Höstkonferens, alla kyrkorna, S:t Olofs kapell

  21sep15:00Seminarium Psaltaren, Höstkonferens, alla kyrkorna, S:t Olofs kapell

  21sep18:00Kvällsgudstjänst, Höstkonferens, alla kyrkorna, S:t Olofs kapell

  22sep11:00Höstkonferens alla kyrkorna, Gudstjänst med nattvard Missionskyrkan

  29sep11:00Gudstjänst Jacob Axelsson