• Gudstjänst

    har vi varje söndag med undervisning, sång och bön. Gemenskapen fortsätter efteråt med kyrkkaffe.

    Nästa Gudstjänst:

    may, 2022

    01may11:00Gudstjänst, Jacob Axelsson