Tanzania

 • 1954!

  Antogs Anna Thunberg som missionär till dåvarande Tanganyika numera Tanzania.

 • 1977!

  reste även Anna-Maria Persson till samma plats och var där fram till 1997.

 • 1963

  reste Nimrid Edvinsson till Tanzania och var verksam där i drygt 40 år

 • 7654km

  är avståndet mellan Edsbyn och Tanzania.

 • Aktuellt

  HälsoCentret i Biharu, västra Tanzania

  Mödravårdscentral, förlossnings- och BB-avdelning, avdelning för väntande gravida och preventivmedelsrådgivning. Barnavårdscentral, Öppenvårdsmottagning, Inneliggaravdelning, Laboratorium och resurser för blodtransfusioner. Målsättningen är att minska mödra- och barndödligheten, att ge förebyggande behandling genom vaccination och hälsoundervisning och att ge de sjuka en bra medicinsk behandling. Bidrag ges till Cretus läkarutbildning.

  DelaMedDig

  En kassa finns för att hjälpa de allra mest utsatta med mediciner och behandling – bl.a. de med kroniska sjukdomar (sickelcell, astma, diabetes, epilepsi). De har inte ekonomi att köpa mediciner som de behöver dagligen. Föräldralösa barn, vars föräldrar avlidit i AIDS och andra sjukdomar, får hjälp med mediciner, skolgång etc.

  Tunduma och Mbozi, Tanzania

  Månatligt bidrag ges till pastor Gaspar Mizengo i Tunduma för missionsresor till Malawi tidigare även till Zambia (där arbetet nu är överlämnat) Församlingarna i Tunduma och Mbozi hjälper barn vars föräldrar dött i AIDS. De får hjälp med skoluniformer och skolavgifter och mat. Stöd och hjälp ges till för att möjliggöra för dem att bo kvar med sina far och mor föräldrar.

  Sedan församlingarna bildades i Biharu och Tunduma områdena har en väckelse pågått under alla år.

  Historik

  Anna Thunberg antogs som missionär 1954. Anna åkte ut till dåvarande Tanganyika numera Tanzania. Hon arbetade där i perioder fram till 1997. Till samma plats reste även Anna-Maria Persson år 1977 och var där fram till 1997. Ett stort Guds verk växer fram i dessa trakter. Församlingar bildas och många kyrkor har byggts. Idag ger vi ekonomiskt stöd till Biharu hälsocenter där Anna-Maria verkade som sjuksköterska / barnmorska. 1963 reste Nimrid Edvinsson till Tanzania och var verksam där i drygt 40 år fram till sin pension. Flera församlingar har bildats och många kyrkor har byggts.

  1. Before
  2. After

Bilder från Tanzania

Se fler bilder i vårt galleri