Barn & Familj

Royal, söndagsskolan

Söndagsskola

barnmoteSöndagsskola

Vi jobbar med ett material som heter ”Leva livet”. På söndagsskolan berättar vi bibelberättelser och leker lekar. Vi samlar in pengar till våra missionsplatser. Vi får chansen att hjälpa barn med deras vaccinationer, skolgång och hjälpa mammor att föda deras barn. Vi har en spännande termin framför oss! Kom du med!. Söndagsskolan / ACTare börjar vårterminen 15 januari 2023.

Royal

Royal startar vårterminen onsdag 1 februari 2023.
Välkommen!

Tonår

Tonår onsdagar 19.00-20.00
För alla barn från åk 6

Ungdomssamlingar

Fredagar 19.00 samlas ungdomarna i café 12:an.